model : Sakiko Tokunaga
​hair & make up : Shizuka Satake